free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Die eerste du Toits

Guillame du Toit het die plaas Aan 't pad by Cloetesville te Stellenosch
besit.
Francois du Toit het die plaas Kleinbosch te Daljosafat besit. Dit is die moeite werd om daar aan te ry. Die oorspronklike opstal word nog steeds gebruik.

4 broers/5 susters